Stichting OBO FONDS stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan het voortgezet en middelbaar onderwijs. Het doelgebied van de stichting is de regio Rotterdam. Bijdragen worden alleen verstrekt voor onderwijsdoeleinden en –projecten waarvoor geen bekostiging langs reguliere weg, bijvoorbeeld via de Overheid, kan worden verkregen.